amiran

Amiran Simhy (B.Sc.- Ing. Architectural Design), is meer dan 15 jaar nationaal en internationaal werkzaam als interieurarchitect.

about

Amiran_DS_long Amiran Simhy (B.Sc.- Ing. Architectural Design), is meer dan 15 jaar nationaal en internationaal werkzaam als interieurarchitect.  

Primair ligt zijn passie bij het ontwerpen van openbare ruimten op het gebied van hospitality, wellness and leisure, maar ook het vormgeven van een geborgen leef- en werkomgeving behoren tot zijn talenten.  

Kenmerkend voor het werken met Amiran is zijn unieke vermogen zich in te leven in de wensen van zijn klanten. Zijn werk wordt omschreven als innovatief, elegant en gedetailleerd.  

Door jarenlange ervaring met kleine en grote projecten, beschikt hij over een ruim netwerk van adviseurs en uitvoerders. Amiran begeleidt zijn projecten van het eerste schetsontwerp tot aan de oplevering.  

Een oriënterend gesprek met Amiran wordt u vrijblijvend aangeboden.

werkwijze

 

Oriënterend gesprek

Een samenwerking start altijd met een vrijblijvend, oriënterend gesprek. Op basis van dit gesprek, bij voorkeur in combinatie met een bezichtiging van de locatie, wordt er een offerte gemaakt. Ieder project zal vragen om een specifieke aanpak, maar een aantal stappen laten zich wel duidelijk omschrijven;
 

Inventarisatie

Om goed inzicht te krijgen wat uw wensen zijn, stellen we samen een Programma van Eisen (PvE) op. Ook wordt er een inventarisatie van de aanwezige installaties gemaakt en wordt de bouwkundige situatie beoordeeld.
 

Voorlopig ontwerp

In deze fase gaat het creatieve proces echt van start en word uw vraag vertaald naar heldere ruimtelijke oplossingen en verwerkt tot één of meerdere schetsontwerp(en). Wanneer de grote lijnen duidelijk zijn wordt er een raming gemaakt van de uitvoeringskosten. Deze raming geeft U een inzicht in de te verwachten verbouwingskosten. Wanneer ervoor een project een bouwaanvraag ingediend moet worden dan wordt er in deze fase een pre-advies ingediend bij de Welstandscommisie. Dit gebeurt om te toetsen of het ontwerp positief valt bij de gemeente, wat latere problemen met de aanvraag kan voorkomen.
 

Definitief ontwerp

In deze fase wordt het voorlopig ontwerp, al dan niet aangepast op basis van nieuwe inzichten, uitgewerkt tot een definitief ontwerp.
Het definitief ontwerp wordt uitgewerkt in bestektekeningen en in een afwerkstaat. Het doel van het bestek en de bestektekeningen is dat een aannemer hier een nauwkeurige offerte op kan maken. Alles wat de aannemer moet bouwen en de werkwijze waarop hij dit moet doen ligt vast, zodat hier later geen misverstanden over kunnen bestaan. Het bestek kan gezien worden als juridisch hulpmiddel ter bescherming van opdrachtgever en aannemer.

 

Offerte- /Aanbesteding

De definitieve tekeningen worden voorgelegd aan de aannemer(s) voor het uitbrengen van de offertes.
Er wordt een tijdschema gemaakt en indien van toepassing een bouwvergunning aangevraagd.

 

Uitvoeringsfase

De ontwerptaken zijn nu afgerond. Er moet nu gezorgd worden voor een goede directievoering. Hoewel alles in het door alle partijen ondertekende bestek vast ligt, kunnen zich tijdens de bouw toch onverwachte omstandigheden voordoen. Ik zal u in deze situatie adviseren en de esthetische aspecten bewaken. Aanbevolen wordt om een bouwprocesmanager in te schakelen om fallkosten te vermijden.
 

Oplevering en nazorg

Tijdens de voorlopige oplevering wordt een ‘proces verbaal’ opgemaakt, waarin alle eventuele latere werkzaamheden worden vastgelegd. Na een periode van ca. drie maanden wordt het project definitief opgeleverd.

 

contact

Amiran Simhy
Telefoon +31(0)654 290 186
Email: info@asimhy.com 

 

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht